Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/bmh/public_html/820.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349

Warning: mkdir(): Disk quota exceeded in /home/bmh/public_html/820.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 504
Pojęcia związane ze prawem spadkowym

Informacje o nabyciu spadku

Prawo spadkowe jest jedną z dziedzin prawa cywilnego. Jego postanowienia są zgrupowane w odrębnej księdze, kodeksu cywilnego. Prawo to reguluje sprawy dziedziczenia, a więc określa kto jest spadkobiercą. Polskie prawo przewiduje dwa źródła powołania do spadki: ustawę i testament. Dla tej dziedziny prawa istnieją charakterystyczne pojęcia.

Podstawowym jest spadkodawca. Jest to osoba fizyczna, po śmierci której, należący do niej majątek przechodzi na inne podmioty, czyli spadkobierców.

Spadkobiercą jest osoba, na którą przechodzi ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego. Może nim być zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna.

Ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłej osoby fizycznej nazywany jest spadkiem. W momencie jego śmierci przechodzi na określoną osobę, czyli spadkobiercę.

Innym pojęciem jest powołanie do spadku. Oznacza źródło, z którego wynika prawna możliwość wejścia w ogół praw i obowiązków zmarłej osoby fizycznej.

Otwarcie spadku określa zdarzenie, z którym ustawa łączy skutek w postaci przejścia spadku na prawnego następcę spadkodawcy. Chwilą otwarcia spadku jest chwila śmierci spadkodawcy.

Natomiast zdolność do dziedziczenia, to zdolność do bycia spadkobiercą. Jest to możliwość wejścia w ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego. Zdolność taką ma każda osoba fizyczna od chwili urodzenia.

Testament, jest to czynność prawna jednostronna, przez którą testator lub spadkobierca rozrządza swoim majątkiem na wypadek swojej śmierci. Swoboda testowania, jest to zakres uprawnień, które pozwalają spadkodawcy na dysponowanie swoim majątkiem na wypadek śmierci.

Polecenie, jest to pojęcie, które oznacza rozrządzenie testamentowe, które nakłada na spadkobiercę lub zapisobiorcę obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania bez czynienia kogokolwiek wierzycielem.

Zapis natomiast, to dyspozycja spadkodawcy zawarta w testamencie, która nakłada na spadkobiercę obowiązek dokonania pewnego przysporzenia majątkowego na rzecz innej osoby.

Wykonawcą testamentu jest osoba powołana przez spadkodawcę w testamencie przede wszystkim do zarządzanie majątkiem spadkowym, spłaty długów spadkowych, w szczególności do wykonania zapisów i poleceń. Ostatnim pojęciem jest zachowek.